เกี่ยวกับเรา 2017-09-02T18:23:08+00:00

ข้อมูลติดต่อ

            โทรศัพท์ส่วนตัว 080-4400850

            เบอร์สำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 055-251960, 055-217634, 055-218754-5

            เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103537015355

            humatic_support@humatic-it.com

            sumrej@humatic-it.com

            jintana@humatic-it.com

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

            82/8-9 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานใหญ่